coś innego po polsku

to samo co było po włosku ale to jest po polsku

strona z bocznym paskiem